понедельник, 13 июня 2016 г.

Наказ про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури у ЗНЗ м. Тернополя


ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

НАКАЗ

18.01.2016р.                                                                                   № 21

Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах  м. Тернополя


         Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради на 2015рік, наказу управління освіти і науки від 23.11.2015 № 518 «Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах  м. Тернополя» з 07 по 18.12.2015 року вивчено стан викладання та рівень фізичної підготовленості учнів з фізичної культури в загальноосвітніх закладах м. Тернополя. Робота експертної групи була спрямована на ознайомлення з навчально-методичним та матеріально-технічним забезпеченням викладання предмета, виконання навчальних програм, аналіз рівня вмінь, практичних навичок, фізичної підготовленості та оцінювання досягнень учнів, організації позакласної роботи, здійснення медико-педагогічного контролю у загальноосвітніх навчальних закладах міста.

       Перевіркою було охоплено 16 навчальних закладів: ТЗОШ №№ 4, 8, 13, 18, 19, 23, 25, 27, 28, ТСШ №7, ТНВК ШЛ № 2, 9, 15, Українська гімназія ім.. І.Франка, класична гімназія та технічний ліцей. Також були враховані результати вивчення стану викладання фізичної культури у ТЗОШ №16, 20, 22, 26, ТСШ №17, ТНВК ШЛ №6 ім. Назарія Яремчука і ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» під час планових державних атестацій  протягом 2013-2015 років та вивчення стану матеріально-технічної бази навчальних закладів під час здійснення перевірки стану готовності навчальних закладів до початку 2015-2016 навчального року.

        На період перевірки у загальноосвітніх навчальних закладах міста навчання фізичної культури забезпечували 122 вчителі фізичної культури. З них - 25 молодих фахівців, 17 учителів ІІ категорії, 25 - І категорії, 55 - вищої. 26-ти педагогам присвоєно звання «старший учитель»,  6-ти присвоєно звання «вчитель-методист», що свідчить про високий педагогічний потенціал у здійсненні фізичного виховання учнівської молоді. Результати перевірки засвідчили, що всі вчителі користуються календарно-тематичними планами, складеними на основі чинних програм з урахуванням методичних рекомендацій МОН України щодо викладання фізичної культури, та планують свою роботу відповідно до запитів учнів і матеріально-технічних можливостей навчальних закладів. Експертною комісією встановлено, що абсолютна більшість учителів володіють сучасними формами і методами організації навчально-виховного процесу, демонструють належний рівень професійної підготовки, використовують навчально-методичні засоби і досягають сталих успіхів у педагогічній діяльності. Вчителі фізичної культури приділяють особливу увагу індивідуальному підходу до учнів з урахуванням їхнього здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості, фізіологічних, антропометричних особливостей учнів.

         Протягом  2012 - 2015 років, під час планових державних атестацій навчальних закладів та безпосередньо під час вивчення стану викладання фізичної культури та рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури з 07 по 18.12.2015р. в ЗНЗ міста експертною комісією було відвідано уроки, позакласні, методичні та спортивно-масові заходи. Відзначено, що вміло застосовуючи сучасні методики фізичного розвитку і самовдосконалення, вчителі прищеплюють учням стійку потребу до систематичних занять фізичною культурою, дотримуються логічності у побудові уроку, чіткості й послідовності у проведенні вчителі Волошинська Т.В.(ТУГ), Романюк В.Б. (ТНВК ШПЛ №2), Булич Л.Р. (ТСШ №3), Самець П.М. (ТЗОШ №4), Роговська О.Я. (ТНВК ШЛ №6), Савчук Б.В. (ТНВК ШЕЛ №9),  Рудько Л.П. (ТНВК ШМЛ №15), Ковальчук В.А. (ТЗОШ №16), Ситніков В.Г. (ТЗОШ №18), Крутовський В.Ю. (ТЗОШ №19),  Грабовська С.С. (ТЗОШ №20), Наконечний В.П. (ТЗОШ №22), Лукович Ю.Ю. (ТЗОШ №26), Корнага В.С. (ТЗОШ №27).

        Різноманітні форми методичної роботи з успіхом застосовують у своїй роботі члени методичного об’єднання вчителів фізичної культури. Своїми напрацюваннями у позакласній роботі ділились Поліщук І.Т. (ТЗОШ №24) та Русанюк В.М.(ТСШ №7), застосування здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури демонстрували Мотрук Н.Я., Радинська Н.В. (ТСШ №17), Олексієнко О.Б., Молошек О.Є., Якубів О.А. (ТСШ №5).  Новітні форми роботи на уроках продемонструвала керівник «Авторської майстерні» Давлюд О.П. (ТЗОШ №21).  За участі науковців ТДПУ ім. Я. Галана  і фахівців ТАНГу, керівництвом і працівниками КДЮСШ №1 були організовані та проведені практичні семінари на тему «Особливості підготовки команд ЗНЗ до змагань з баскетболу» та «Особливості навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку».

       Високий фаховий рівень продемонстрували вчителі Давлюд О.П. (ТЗОШ №21), Ясюченя В.М. (ТСШ №29), здобувши   перемогу на обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу «Кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» у 2013 та 2014 роках. Вчитель фізичної культури ТСШ №3 Булич Л.Р. стала призером обласного етапу цього конкурсу  у 2015 році

        У ході експертного вивчення у 16 ЗНЗ проведено заміри навчальних досягнень школярів, якими було охоплено 515 учнів 5-11 класів. Запропоновані тести фізичної підготовленості відповідають чинній шкільній програмі з фізичної культури, дають змогу визначити рівень фізичної підготовленості школярів:Оцінка рівня фізичної підготовленості за результатами тестування№    з/п

Навчальний заклад
Кількість учнів,
що склали
контрольний норматив
Показники рівня оцінювання навчальних досягнень
Звільнені
«Зараховано»
Низький (1-4 бала)
Середній (5-6 балів
Достатній (7-9 балів)
Високий (10-12 балів)
Середній бал за результатами  тестування
Середній бал за попередню тематичну
1
ТУГ
72
2
8
1

15
46
10,5
10.5
2
4
36

6


10
20
9,7
9,7
3
ТТЛ
33

8

1
7
17
10,2
9,8
4
19
48

4


12
32
10
10,6
5
8
13
9
4
9,1
9,3
6
25
16

3


6
7
8.8
9.4
7
7
303
21
6
9,4
9
8
9
248
10
6
8,2
8,7
9
13
25

5


8
12
10,2
9,2
10
2
20
6
14
10,6
10
11
27
14
4
10
10,9
10,2
12
28
13
3
10
11,8
10,8
13
23
59

10

1
25
23
9,4
9,3
14
ТКГ
42
4
38
11
11,2
15
15
34

3

1
23
7
8,7
7,9
16
18
35
1
4

4
9
17
9,8
10,3
ВСЬОГО
514
3
51
1
18
172
269
9,97
9,74

       
         За результатами аналізу тестування встановлено, що переважна більшість навчальних закладів забезпечує високий та достатній рівень фізичної підготовленості учнів. Порівняння  середнього бала за останню тематичну та результатів тестувань свідчать про відсутність суттєвої  розбіжності  в оцінюванні рівня фізичної підготовленості учнів, що свідчить про дотримання вителями вимог чинних навчальних програм з фізичної культури та наказу МОН України від 05.05.08 №371 щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

        Однією з найважливіших складових фізичного виховання у школі є позакласна робота. Значних результатів  у цьому напрямку досягли учителі багатьох навчальних закладів. Зокрема переможцями та призерами міських Спартакіад учнівської молоді протягом 2013-2015 років ставали: ТСШ №3, ТЗОШ №11, ТЗОШ №14, ТЗОШ №16, ТЗОШ №19, ТЗОЩ №23, ТЗОШ №24.

         Переможців та призерів змагань обласного  рівня у підготували вчителі: Слука М.Б. (ТУГ), Русанюк В.М. (ТСШ №7), Любутов Л.М., Крутовська М.І. (ТЗОШ №10), Харчук С.В., Шимків Л.І. (ТЗОШ №11), Архіпов Л.С., Лотоцький І.М. (ТЗОШ №14),Ковальчук В.А. (ТЗОШ №16) Мотрук Н.Я., Демидась А.М. (ТСШ №17), Трачук І. В., Крутовський Ю.Г. (ТЗОШ №19), Лукович Ю.Ю. (ТЗОШ №26), Сопель М.М. (ТСШ №29). Бенцал Л.В., Булич Л.Р. (ТСШ №3) неодноразово готували призерів і переможців обласних етапів спортивних фестивалів «Нащадки козацької слави» та «Олімпійське лелеченя», під керівництвом Наконечного В.П., Немеша Д.М., Роман С.Г. команда ТЗОШ №22 неодноразово представляла місто та область на Всеукраїнському спортивному фестивалі «Старти надій». Команди ТЗОШ №11, 16, ТСШ №17 стали основою для формування збірних, які неодноразово перемагали на обласних змаганнях зі спортивного туризму. Команди ТЗОШ №16, 24, ТСШ №29 ставали переможцями Чемпіонатів м. Тернополя, та призерами Чемпіонатів області зі спортивної аеробіки,  здобували перемоги на  змаганнях Всеукраїнського  та міжнародного рівнів.  Команда ТСШ №26 з футболу виборола ІІІ місце у Всеукраїнських змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» у 2012-2013 н.р.

       Активну учать в організації і проведені спортивно-масових заходів  учнівської молоді приймають навчальні заклади:

-ТУГ - зональні змагання першості міста з волейболу (директор Крижанівський А.В.).

-ТСШ №3 - фестивалі «Перші кроки», «Олімпійське лелеченя», «Нащадки козацької слави», «Мама, тато, я-спортивна сім’я», змагань з волейболу, міні-футболу та ін. (директор Будій Н. Д.).

-ТНВК ШЕЛ №9, ТЗОШ №10, Зональні змагання з футболу «Шкіряний м’яч», фестивалі фестивалі «Перші кроки», «Олімпійське лелеченя» (керівники Рибак Г.В., Горбоніс О.Т.).

-ТЗОШ №11 – міські та обласні змагання зі спортивного туризму у закритих приміщеннях (директор Літинський П.С.).

-ТЗОШ №14 - зональні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (директор Тернопільський О.Й.).

-ТЗОШ №16 - зональні обласні змагання з волейболу (директор Ковч П.М.).

-ТЗОШ №18 - зональні міські змагання з волейболу серед юнаків і дівчат (директор Заброцький Р.П.).

-ТЗОШ №19 - першості міста з настільного тенісу, зональні змагання з волейболу, першості міста та області з баскетболу (директор Ярема Г.В.).

-ТЗОШ №20 - обласні змагання з баскетболу (директор Фірман З.Б.).

-ТЗОШ №23 - зональні міські змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», змагання з волейболу, обласні змагання з настільного тенісу (директор Мохорук С.М.).

-ТЗОШ №24 - першості міста і області з волейболу серед юнаків та дівчат (директор Каразія І.Ю.).

-ТЗОШ №26 - зональні міські змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», першості міста та області з баскетболу, міні-футболу, міський етап фестивалю «Нащадки козацької слави» та ін... (директор Нірода Г.М.).

-ТЗОШ №27 - зональні міські змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», першості міста та області з міні-футболу, баскетболу та ін.. (директор Вовк Я.Й.).

-ТЗОШ №28 - першості міста та області з баскетболу 3х3 (директор Вавринів Л.А.).

-ТСШ №29 - першості міста та області з баскетболу 3х3, волейболу, техніки пішохідного туризму в приміщеннях (директор Ятищук А.В.).

-КДЮСШ №№ 1, 2 – організація і проведення спортивних фестивалів «Старти надій», «Нащадки козацької слави» (керівники Барабаш К.М., Рибак А.Г.).

       Слід відзначити вагомий внесок працівників освіти в спортивне життя міста, залучення учнівської молоді до систематичних занять спортом, активними формами дозвілля, здорового способу життя. А саме:

-Ковальчук Вікторія Антонівна (ТЗОШ №16), Юдаєва Інна Валеріївна (ТЗОШ №13), Шульгіна Олена Вячеславівна (ТЗОШ №10), Романюк Ірина Леонідівна (ТЗОШ №24) беруть участь в організації і проведенні Чемпіонату м. Тернополя з аеробіки.

-Білоус П.М, Білоус К.А. (ЦТДЮ) є організаторами першостей м. Тернополя зі спортивного туризму, орієнтування на місцевості, формування і підготовки збірних команд міста до участі в обласних і всеукраїнських змаганнях.

-Ралло Г.В., Шевчук Д.В., Газилишин В.Б., (КДЮСШ №1)-учасники суддівських колегій фестивалів «Нащадки козацької слави», «Старти надій», першості міста та області з волейболу, спортивного туризму.

-Черномідзе З.Р., (КДЮСШ №2) протягом багатьох років головний суддя фестивалю «Нащадки козацької слави», співорганізатор спортивного фестивалю «Старти надій».

      Дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення та розширення теоретичних знань з фізичної культури, розвитку функціональних можливостей організму два роки поспіль була Всеукраїнська олімпіада з фізичної культури.  За цей час призерами її обласного етапу з фізичної культури стали 6 учасників команди м. Тернополя (серед них два І-го ступеня, два ІІ-го і два ІІІ-го). Вже у І Всеукраїнській олімпіаді з фізичної культури у 2013 році учень ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука» Сергій Молодець здобув диплом другого ступеня (вчитель Хомич Г.В.).

          Проте, в процесі здійснення перевірки виявлено  ряд недоліків в роботі, які викликані об’єктивними і суб’єктивними причинами. У жодному навчальному закладі, крім Тернопільської спеціальної  загальноосвітньої школи, для учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи,  заняття за окремими програмами та оплатою праці вчителів не проводяться. На період вивчення лише один навчальний заклад міста - педагогічний ліцей спортивного профілю - організовує відповідне профільне  навчання для обдарованої учнівської молоді.

         Експертною  комісією відзначено належний стан виконання Положення про медико-педагогічний контроль у всіх відвіданих навчальних закладах, хоча, є зауваження до розкладу уроків фізичної культури. Неприпустимим є одночасне заняття кількох класів в одному спортивному приміщенні. Подібна ситуація спостерігалась у ТНВК ШПЛ №2, ТНВК ШЕЛ №9, ТЗОШ №13, ТЗОШ №19. Вивчення інваріантної складової навчальних програм з фізичної культури, теоретичних відомостей у подібних умовах часто проходить формально, що знижує ефективність навчально – виховного процесу, зменшує інтерес учнів до самостійних занять фізичними вправами. Високим також залишається ризик травмування учнів на уроках. На низькому рівні залишається інформаційно - методичне забезпечення учителів фізичної культури: у 90% шкіл не передплачуються періодичні фахові видання. Також необхідно зазначити, що матеріально-технічна база окремих закладів  не задовольняє вимоги щодо виконання навчальної програми у повному обсязі. Зокрема, негайного поповнення спортивного інвентарю вимагають ТЗОШ № 8, 13, 20, 25, ТСШ № 17, ТНВК ШЛ № 2, 15, технічний ліцей. Часткового та капітального ремонту вимагають спортивні майданчики: ТЗОШ № 4, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, ТНВК ШЛ № 2, 6,  ТСШ №5; спортивні приміщення ТНВК ШМЛ №15, ТСШ №17, ТЗОШ № 20, 21, 24, 27, 28. У ТЗОШ №25 та технічному ліцеї – спортивні приміщення лише частково відповідають вимогам навчальної програми. Необхідні реконструкція та обладнання  спортивними спорудами, комплектація спортивним інвентарем. Разом з тим слід відзначити  роботу окремих навчальних закладів  щодо покращення матеріально-спортивної бази і умов навчання фізичної культури. А саме:

- протягом 2012-2015 років капітальний ремонт спортивного майданчика і спортивного залу здійснено у Тернопільській Українській гімназії ім.. І.Франка. Оновлено спортивний інвентар, обладнано тренажерами приміщення для занять фітнесом та силовою підготовкою;

- ТНВК ШПЛ №2  - здійснено капітальний ремонт бігової доріжки, вкладене нове асфальтове покриття;

- ТСШ №7 – завершено капітальний ремонт спортивного залу, повністю замінене покриття підлоги;

-  ТЗОШ №8 – здійснена заміна вікон спортивного залу на металопластикові;

- ТЗОШ №14 – встановлена додаткова система обігріву у спортивному залі, замінені вікна на металопластикові;

- ТЗОШ №16 ім. В.Левицького – завершено капітальний ремонту спортивного залу, повністю замінене покриття підлоги;

-  ТЗОШ №17 ім. В. Вихруща – відновлений  ігровий спортивний майданчик;

- ТЗОШ №19 – обладнано окреме приміщення для занять настільним тенісом, замінені вікна спортивного залу на металопластикові;

- ТЗОШ №21 – замінені вікна спортивного залу на металопластикові, обладнано додаткові спортивні приміщення;

-   ТЗОШ  №26 – частково замінені вікна спортивного залу на металопластикові;

- ТЗОШ №30 – завершено роботи по обладнанню спортивного майданчика зі штучним покриттям;

- Класична гімназія – здійснено капітальний ремонт спортивних приміщень, замінено покриття підлоги;

- Галицький коледж ім. Вячеслава Чорновола – здійснено капітальний  ремонт підлоги спортивного залу.

          Враховуючи вищесказане та з метою підвищення якості викладання фізичної культури,НАКАЗУЮ:1. Визнати стан викладання фізичної культури та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах м. Тернополя задовільним.

2.  Відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки :

        2.1.Сприяти розширенню мережі спеціалізованих класів  спортивного профілю у загальноосвітніх навчальних закладах міста.

           2.2.Здійснювати  контроль за станом викладання та виконанням навчальних програм з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах міста.

3. Тернопільському комунальному методичному центру наукових інновацій та моніторингу:

             3.1.Здійснювати  науково-методичний  супровід викладання фізичної культури. 

            3.2.Забезпечувати інформаційну підтримку щодо модернізації змісту та форм викладання фізичної культури.

         3.3 Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід учителів міста  з  фізичної культури.

4. Керівникам начальних закладів:

            4.1. Донести зміст наказу до педагогічного колективу та прийняти відповідні управлінські рішення.

         4.2. Забезпечувати медико-педагогічний контроль за організацією навчально-виховного процесу у відповідності до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у  загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я  України та  Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674.

          4.3. Керівникам  ТЗОШ №4, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, ТНВК ШЛ № 2, 6,  ТСШ №5, ТНВК ШМЛ №15, ТСШ №17, ТЗОШ № 20, 21, 24, 27, 28, 25 та Технічного ліцею розробити перспективний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу для занять фізичною культурою на період 2016-2020 років та подати його в управління освіти і науки Тернопільської міської ради до 10.08.2016 року.

          4.4.Дотримуватись вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 5.5.2.008-0.

          4.5.Забезпечити передплату фахових періодичних видань.

        4.6.Використовувати моральні та матеріальні види заохочення учителів за результатами класно-урочної, позакласної та спортивно-масової роботи, пропаганди  здорового способу життя.

          4.7.Здійснювати належний та дієвий контроль за станом  викладання фізичної культури та рівнем  навчальних досягнень учнів з фізичної культури.

5. Учителям фізичної культури:


      5.1отримуватись критеріїв оцінювання навчальних досягнень відповідно до вимог навчальних програм з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів.

      5.2 Посилити роботу з індивідуалізації та диференціації навчання під час організації навчально-виховного процесу.

          5.3. Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня.

          5.4. Забезпечувати дотримання правил техніки безпеки під час проведення уроків фізичної культури та позакласних заходів.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника - начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради Сум І.М.Начальник управління                                                                                                     О.П. Похиляк


Маланчук Ірина Йосипівна                 52-88-56

Климчук Борис Володимирович,       52-12-83