пятница, 20 марта 2020 г.


В ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Даний матеріал призначений для підготовки вчителя фізичної культури до урочної і позаурочної форм занять з учнями, організації дистанційної форми навчання, використання спортивних та ігрових елементів  для підвищення рухової активності учнів в період проведення заходів  щодо запобігання поширенню інфекційних захворювань.


БАСКЕТБОЛ

Мотивація:                                      https://www.youtube.com/watch?v=zZNWP1Bn50o
Ведення м'яча:                                https://www.youtube.com/watch?v=HocvtTWED64
                                                         https://www.youtube.com/watch?v=pgloroBCVUM
Передачі м'яча:                               https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
Кидок в кошик:                               https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk
Захисні дії:                                      https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
Розвиток фізичних якостей:          https://www.youtube.com/watch?v=7fql2uZsqVI

ВОЛЕЙБОЛ

Мотивація:                                     https://www.youtube.com/watch?v=7TOoSX_YE0U
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=PXljGyd9owI
Нижній прийом м'яча:                  https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs
Верхній прийом і предача мяча:https://www.youtube.com/watch?v=WNxxFhYa6wc
Атакуючий удар:                           https://www.youtube.com/watch?v=zdRDG-sz2MA
Верхня пряма подача:                   https://www.youtube.com/watch?v=fT3OSuXhH08
Підвідні ігри:                                 https://www.youtube.com/watch?v=V6Iqc0U6jXM

Продовження буде...

СТРУКТУРА ТА ВМІСТ ЦИФРОВОГО КЕЙСУ
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Матеріал для наповнення цифрового кейсу вчителя добираємо й структуруємо за тематичним принципом. Позаяк тематичний розподіл забезпечує інтеграцію різного за напрямами матеріалу й сприяє формуванню цілісного світогляду учнів на основі засобів фізичного виховання. Засобами фізичного  виховання ми вважаємо не лише вправляння, а й здоров’язбережувальні технології, пізнавальні фільми, презентації, спеціальні цифрові додатки (програмне забезпечення), інтереактивні вправи тобто все, що можна використати в роботі з учасниками освітнього процесу. Завдяки обговоренню (прогнозуванню, аналізу, рефлексії тощо) навчальна інформація стає доступнішою для сприймання дітьми. До того ж такий підхід дає змогу підвищити інтерактивність
освітньої роботи, перейти від пояснювально-ілюстративного способу навчання до діяльнісного, за якого кожна дитина постає активним суб’єктом, а не пасивним об'єктом педагогічної дії. Саме робота з інформацією є основною складовою цифрового кейсу вчителя.  Групуємо дібрані матеріали за розділами
Цифровий кейс вчителя ми формуємо з таких розділів:
1. Системоутворювальні і пізнавальні презентації;
2. Аудіо- відео- фотоматеріали, використання інтернет-ресурсів, спеціальних цифрових додатків.
3. Інвентар.
4. Засоби навчання (вправи, ігри, естфети, контроль засвоєння рухових компетенцій, тощо)
5. Інтерактив (інтерактивні вправи й ігри) ;
6. Форми фізичного виховання протягом навчального дня (спортивні свята, фестивалі, змагання в межах означеної теми).
1. Системоутворювальна і пізнавальна  презентація.
Завдання будь-якої презентації — полегшити сприймання й запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів. Тож системоутворювальну презентацію ми створюємо за чітко визначеним алгоритмом, який дає змогу дотримуватися принципів педагогіки емпауерменту. Так, зазвичай вона містить такі елементи: вправи на включення або проблемні ситуації (питання);
аудит - перевірка наявних знань («що я знаю й умію у цьому напрямі»);
асоціативна карта - аналізування зв'язків і взаємозалежностей між різними компонентами теми;
інформаційний блок - висвітлення інформації, якої бракувало для розв'язання проблемної ситуації;
блок на закріплення - виконання вправ, що передбачають застосування отриманої інформації;
поведінковий блок - формування певних намірів («тепер я робитиму так...»).
Залежно від теми, яку вивчаємо, деякі елементи ми можемо додавати чи пропускати.
Пізнавальні презентації ми використовуємо на інформаційному етапі взаємодії, тобто під час ознайомлення учнів з темою. Ці презентації зазвичай містять відповіді на найпоширеніші дитячі запитання до теми. Теоретична інформація (історія виду спорту, місце в сучасній історії, актуалізація завдань спорту, матеріальне забезпечення, техніка безпеки під час занять, тощо) теж може повідомлятись за допомогою  пізнавальних презентацій.
2.  Аудіо- відео- фотоматеріали
Використання прямої і непрямої наочності сприяє формуванню правильного уявного образу на стадії розучування технічних дій, удосконаленню рухових компетенції і розширенню арсеналу елементів техніки та способів взаємодії гравців. Сучасні відеофільми дають можливість ознайомитись з видами спорту нетрадиційними для закладів освіти, вивчити технічні особливості, правила гри, підготувати і провести змагання дотримуючись правил виду спорту і техніки безпеки.


фрізбі:           https://www.youtube.com/watch?v=iC0u32D_jIs
                       https://www.youtube.com/watch?v=vUrrcWbL92E
                https://www.youtube.com/watch?v=f2pXUXY6JPs

петанк           https://www.youtube.com/watch?v=VdPFyycokH0

                       https://www.youtube.com/watch?v=zLK3ASK6lFo
тощо…
Аудіоряд допоможе зробити заняття різноманітнішими, цікавішими, більш емоційними, створити атмосферу свята чи релаксації на уроці.
Фотоматеріали можуть демонструвати як кінематичні схеми технічних дій і особливості виконання складних елементів, так і кращі досягнення спортсменів, історичні факти, перспективні проекти та інші відображення мотивуючих подій і видатних персон.
3.  Інвентар
Для організації ефективного і динамічного заняття з фізичної культури чи тренування спортивної секції необхідно не лише достатнє матеріальне забезпечення, а й додатковий інвентар, який допоможе організувати навчальний простір. Фішки, кеглі, стрічки, обручі, скакалки, гімнастичні лави, м’ячі, кубики тощо. Вчитель зобов’язаний до дрібниць продумувати і розміщати необхідний комплект інвентарю  в спортивному приміщенні чи на майданчику. Організація учнів до правильного і своєчасного використання інвентарю, його збереження і дотримання техніки безпеки на заняттях-теж вимагає попереднього планування дій.
4.  Інтерактив
При застосуванні інтерактивних методів змінюється роль учнів. їхня активність збільшується над активністю учителя, завдання якого створити умови для ініціативної учнівської роботи. Мотивації учнів до навчання стають внутрішніми, стають інтересом самого учня. Крім того, суттєво підвищується роль особистості педагога, його авторитету. Учитель більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор. В процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому інтерактивні технології є найбільш сприятливими щодо формування в учнів життєво актуальних умінь і навичок, вироблення особистих цінностей, створення атмосфери співробітництва, творчої взаємодії в процесі різних форм навчання.
Формуємо до кожної теми добірку інтерактивних матеріалів, як-от інтерактивні ігри й вправи «Роби як ми, роби краще нас», «Незавершена вправа», «Мозаїка» тощо…
5.  Форми фізичного виховання протягом навчального дня (спортивні свята, фестивалі, змагання в межах означеної теми).

1. Гімнастика перед заняттями.

2. Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи.
Завдання цих двох форм однакові:
-          Повернути втомленій дитині працездатність, увагу;
-          Зняти м’язове і розумове напруження;
Попередити порушення постави;

3. Години здоров’я.

4. Позакласні заходи.
                        4.1. Фізкультурно - оздоровчі заходи (некласифікаційні змагання, веселі старти, квести, тематичні флешмоби, батли, тощо)
4.2. Тематичні спортивні вечори (наприклад присвячені: Міжнародному дню спорту на благо миру та розвитку International Day of Sport for Development and Peace (6 квітня),  Дню фізичної культури і спорту України (друга субота вересня), тощо )
4.3. Дні здоров’я або спорту ( «Олімпійський  урок», «Олімпійський тиждень» тощо)
 а.  Це комплексні заходи потребують координації зусиль більшості вчителів – предметників, батьків і громадських організацій.
b. Проводяться у природних умовах складом усієї школи і насичені елементами фізичного та естетичного виховання.
с.  У цих заходах  об’єднуються майже всі форми фізичного виховання . Для їх проведення необхідно заздалегідь підготувати фізкультурний актив із учнів, учителів, батьків і громадськості. Звільнення учнів від навчальних занять, а точніше перенесення занять  у природні умови в ході проведення днів здоров’я, ефективно впливає на зміцнення фізичного стану школярів і вчителів , підвищує їх працездатність, їхній інтерес до навчання і сприяє виробленню звички вести розумний спосіб життя.

Джерела:вторник, 7 января 2020 г.
КОРОТКО ПРО: 

 І семестр 2019-2020 навчального року

У 2019-2020 навчальному році робота фахового об’єднання учителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти  м. Тернополя продовжилась над науково-методичною проблемою  «Розширення практичних компетенцій педагога як ефективний чинник формування компетентного учня».
20.08.2019  року  стартувала  робота «Інтерактивної школи» учителів фізичної культури методичним  заходом «Проектування компетентнісних задач на уроках фізичної культури». Заняття передбачало ознайомлення вчителів фізичної культури з методологією створення компетентнісних задач  і умовами їх використання на уроках фізичної культури. Під час роботи в групах педагоги пробували визначати форми роботи під час яких доцільно використовувати компетентнісні задачі, вчились використовувати міжпредметні зв’язки, інтегроване навчання, визначали конкретні задачі для окремих вікових груп учнів, відповідно до їх інтересів та інтелектуального розвитку.
У розділі «Авторська майстерня» основною проблемою залишилось: «Формування ефективного здоров’язбережувального простору в сучасному закладі освіти».
12.09.2019 року вчителі фізичної культури продовжили знайомитись з досвідом формування ефективного здоров’язбережувального простору в ТСШ №3. 
 Цього разу вчителі фізичної культури Бенцал Любомир Васильович і Булич Лілія Романівна ознайомили колег з впровадженням Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів «Cool Games» в межах навчального закладу і спрогнозували перспективу використання засобів проекту в міських спортивно-масових заходах.
 Традиційно вчителі мали змогу прийняти участь в організації і проведенні етапів змагань та ознайомитись з безпосередніми обов’язками суддів, учасників і представників команд на етапах вказаних змагань.
У розділі «Фізкульт-майстерня»:
18.10.2019 року на базі Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи ім. Ігоря  Герети під керівництвом вчителя фізичної культури Давлюд Оксани Петрівни,  за участі виконавчого директора Львівської обласної федерації корфболу  Батяли Віктора Івановича відбувся семінар-практикум на тему: «Основи КОРФБОЛУ. Методика викладання та матеріальне забезпечення варіативного модуля навчальної програми» за програмою Всеукраїнського проекту «JuniorZ».  


Поточні питання щодо організації уроків і занять фізичною культурою протягом навчального дня вирішувались в режимі постійно діючого «консультпункту».
Питання організації і проведення позакласних заходів вирішувались під час організаційних нарад:
 Умови проведення змагань з пішохідного туризму коментувались 10.09.2019 р.;
Питання організації та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України і план спортивно-масової роботи у 2018-2019 навчальному році обговорювались 17.09.2019 року.;
21.11.2019 року в рамках роботи локації вчителів фізичної культури Т’містечка №3 «Організація і використання сучасних форм рухової активності в позаурочній роботі вчителя фізичної культури» учасники відвідали практичний семінар основою якого стало використання засобів  Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів " Cool games" в урочній і позаурочних формах роботи.
    Також з числа учасників семінару відбулось формування і навчання суддівських бригад відповідальних за організацію та проведення етапів змагань.
 Визначено терміни проведення і рекомендована методика підготовки команд трьох вікових дивізіонів для участі у змаганнях спортивного заходу. Головним суддею і координатором проекту в м. Тернополі призначено вчителя фізичної культури ТСШ №3  Бенцала Л.В.
У розділі «Спортивний майданчик» протягом І семестру було організовано і проведено:

-     28.09. – 29.09.2019 року Чемпіонат м.Тернополя  серед юнаків (9-11 кл.) зі спортивного (пішохідного) туризму, присвячений  Дню Незалежності України. (переможець-команда ТЗОШ №16 ім. В. Левицького);
- 01.10.2019 року - Дитячий фестиваль з легкої атлетики за програмою IAAF«Дитяча легка атлетика» (переможець – команда ТЗОШ №20 ім. Р. Муляра).


-  02-03.10.2019 року – Чемпіонат м. Тернополя з легкої атлетики серед спортсменів 2007-2008 років народження  (переможець - команда ТНВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого);

-    08.10.2019 року за підтримки міського управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення (керівник Федорович Г.В.) відбувся міський спортивний фестиваль серед школярів "JuniorZ" за участі ініціатора Всеукраїнського проекту «JuniorZ» Олександра Педана,  спортсменів і тренерів України, представників Всеукраїнських федерацій з видів спорту. У програмі заходу відбулись майстер класи з семи видів спорту: чирлідингу, флорболу, бадмінтону, фрисбі-алтимат, корфболу, петанку, регбі-5, конкурс шкільних команд чирлідингу, розіграш комплектів спортивного інвентаря для занять петанком, чирлідингом і флорболом. До участі були запрошені команди ЗЗСО Тернопільського міського територіального об’єднання у складі 15 учасників (учнів 6-8-их класів)


- 17.10.2019 року – міські змагання школярів (6-11 кл.) з орієнтування на місцевості «Золота осінь-2018» (переможець-команда Тернопільської класичної гімназії);
-  24.09.2019 року за ініціативи Тернопільського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України і Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення  у ТСШ №3 відбувся Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед школярів Challenge Fest.. У програму заходу входили: 
       -    показовий виступ танцювального колективу "Bright emotions",

-     розминка від  тренера фітнес-клубу "Energy" Олени Шульгіної,

   -  змагання зі:
          -    складання «Кубика-Рубика»,                             
          -    гри «Бейблейд»,
     -  естафет  за програмою Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів " Cool games";
31.10.2019 року - Міський етап  Всеукраїнського спортивного заходу «Олімпійське лелеченя» (переможець – команда ТЗОШ №10);
       04-08.11.2019 року - Змагання «Перші кроки» серед учнів 4-их класів (переможець-команда ТЗОШ №24);
         -   11-15.11.2019 року  -  Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед  юнаків (переможець – команда ТСШ №29);
-    03-11.12.2019 року -  Спортивно-патріотичний фестиваль «Ігри патріотів» (переможець-команда ТСШ №7);

-     04-10.12.2019 року Чемпіонат міста Тернополя з настільного тенісу серед юнаків і дівчат. (переможці: серед юнаків Дерев’яник Віталій (ТЗОШ №18), серед дівчат Марчук Неля (ТЗОШ №19));

-       10-21.12.2019 року - Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу серед  юнаків 2002-2006 років народження (переможець – команда ТЗОШ №26).
Також команди школярів м. Тернополя прийняли участь в обласних зональних змаганнях з футболу (25.10.2019р.) і волейболу (30.11.2019р.) в залік ХХIV Спортивних ігор школярів Тернопільщини, виборовши право участі в фінальних змаганнях весною 2020 року. Команда юнаків Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю під керівництвом Івегеша В.П., Івегеша А.В. 30.11.2019р. стала бронзовим призером, а збірна команда дівчат під керівництвом Левчука В.А. і Кондзьолки А.В 07.12.2019р. виборола перемогу в обласних змаганнях з футзалу серед школярів.


четверг, 25 апреля 2019 г.

T'mistechko#2
ОСВІТНЄ ТРАНСФЕР-МІСТЕЧКО №2
Локація "вчителі фізичної культури"
 Науково-практичний семінар на тему : 
" Проектування компетентнісних задач на уроках спортивних ігор 
(на прикладі бадмінтону)"
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 18.04.2019р.


        На сучасному етапі розвитку системи неперервної освіти постає проблема не лише систематичного оновлення форм та методів інформаційного забезпечення педагога, а й формування навички роботи в компетентнісному  середовищі. Варіативна частина навчальної програми "Фізична культура в школі" в останніх редакціях значно розширена за рахунок видів спорту нетрадиційних для закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ОТГ. Один з яких і був обраним в якості "полігону" для проектування компетентнісних задач на уроках фізичної культури. Отже 18.04.2019 року на кафедрі фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка під керівництвом  кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента, завідувача кафедри фізичного виховання Огнистого Андрія Володимировича відбувся науково-практичний захід призначений не лише розширити компетентнісний арсенал сучасного вчителя, а й вияснити призначення та місце компетентнісних задач в повсякденній практиці спеціаліста з фізичної культури. 

         
          Заняття проводились одночасно у двох локаціях. Теоретичне обгрунтування проблеми та її реалізація в межах уроку фізичної культури з бадмінтону проводились в аудиторії ІКТ безпосередньо Андрієм Володимировичем Огнистим. А практична частина, яка включала не лише реалізацію компетентнісних задач спроектованих  в аудиторії, а й освоєння азів бадмінтону як виду спорту, відбувалась у спортивному залі під керівництвом кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри фізичного виховання Огнистої Катерини Миколаївни.
        Асистував у проведенні практикуму магістрант ТНПУ ім. В. Гнатюка, призер всеукраїнських змагань та неодноразовий переможець змагань з бадмінтону міського і обласного рівнів Банасевич Зорян Іванович.       Від правильного використання спортивного інвентарю до варіантів організації ігрового простору, від проведення розминки, до засвоєння елементів гри, від початку освоєння виду спорту до проведення змагань в навчальних закладах - з кожним новим кроком ускладнювались задачі спроектовані як для учнів так і для педагогів. 


37 учителів і троє спеціалістів Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення (в рамках реалізації Всеукраїнського проекту JuniorZ в Тернопільській міській ОТГ) протягом двох годин активно здобували не лише знання і рухові навички, а й формували компетентності, необхідні для успішної реалізації  як в освітньому просторі, так і в суспільстві за його межами. Як результат - популяризація доступного, безпечного і видатного в плані розвитку фізичних якостей, тактико-технічної підготовки, інтелектуальних і морально-вольових якостей виду спорту,  продуктивно "прокачаний" педагогічний колектив Файного міста, перспективний план роботи по вдосконаленню фахової майстерності міських вчителів фізичної культури за підтримки наукового потенціалу Alma mater і відкриті горизонти для проектування та  вирішення компетентнісних задач усім учасникам заходу. Дякую усім за невимушену робочу атмосферу, море позитивних емоцій та дружні стосунки в нашому немаленькому колективі !!!
Окрема подяка Андрію Володимировичу Огнистому за спрезентований авторський посібник "Бадмінтон в школі", який стане надійним інструментом на робочих столах колег!!!