четверг, 25 апреля 2019 г.

T'mistechko#2
ОСВІТНЄ ТРАНСФЕР-МІСТЕЧКО №2
Локація "вчителі фізичної культури"
 Науково-практичний семінар на тему : 
" Проектування компетентнісних задач на уроках спортивних ігор 
(на прикладі бадмінтону)"
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 18.04.2019р.


        На сучасному етапі розвитку системи неперервної освіти постає проблема не лише систематичного оновлення форм та методів інформаційного забезпечення педагога, а й формування навички роботи в компетентнісному  середовищі. Варіативна частина навчальної програми "Фізична культура в школі" в останніх редакціях значно розширена за рахунок видів спорту нетрадиційних для закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ОТГ. Один з яких і був обраним в якості "полігону" для проектування компетентнісних задач на уроках фізичної культури. Отже 18.04.2019 року на кафедрі фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка під керівництвом  кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента, завідувача кафедри фізичного виховання Огнистого Андрія Володимировича відбувся науково-практичний захід призначений не лише розширити компетентнісний арсенал сучасного вчителя, а й вияснити призначення та місце компетентнісних задач в повсякденній практиці спеціаліста з фізичної культури. 

         
          Заняття проводились одночасно у двох локаціях. Теоретичне обгрунтування проблеми та її реалізація в межах уроку фізичної культури з бадмінтону проводились в аудиторії ІКТ безпосередньо Андрієм Володимировичем Огнистим. А практична частина, яка включала не лише реалізацію компетентнісних задач спроектованих  в аудиторії, а й освоєння азів бадмінтону як виду спорту, відбувалась у спортивному залі під керівництвом кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри фізичного виховання Огнистої Катерини Миколаївни.
        Асистував у проведенні практикуму магістрант ТНПУ ім. В. Гнатюка, призер всеукраїнських змагань та неодноразовий переможець змагань з бадмінтону міського і обласного рівнів Банасевич Зорян Іванович.       Від правильного використання спортивного інвентарю до варіантів організації ігрового простору, від проведення розминки, до засвоєння елементів гри, від початку освоєння виду спорту до проведення змагань в навчальних закладах - з кожним новим кроком ускладнювались задачі спроектовані як для учнів так і для педагогів. 


37 учителів і троє спеціалістів Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення (в рамках реалізації Всеукраїнського проекту JuniorZ в Тернопільській міській ОТГ) протягом двох годин активно здобували не лише знання і рухові навички, а й формували компетентності, необхідні для успішної реалізації  як в освітньому просторі, так і в суспільстві за його межами. Як результат - популяризація доступного, безпечного і видатного в плані розвитку фізичних якостей, тактико-технічної підготовки, інтелектуальних і морально-вольових якостей виду спорту,  продуктивно "прокачаний" педагогічний колектив Файного міста, перспективний план роботи по вдосконаленню фахової майстерності міських вчителів фізичної культури за підтримки наукового потенціалу Alma mater і відкриті горизонти для проектування та  вирішення компетентнісних задач усім учасникам заходу. Дякую усім за невимушену робочу атмосферу, море позитивних емоцій та дружні стосунки в нашому немаленькому колективі !!!
Окрема подяка Андрію Володимировичу Огнистому за спрезентований авторський посібник "Бадмінтон в школі", який стане надійним інструментом на робочих столах колег!!!


воскресенье, 9 сентября 2018 г.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ у 2018-2019 навчальному році.


щодо вивчення фізичної культури у закладах загальної середньої освіти 
Особливості організації освітнього процесу в 1 класах
за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я.

Завдання фізичного виховання реалізуються за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».
Змістова лінія «Рухова діяльність» передбачає формування в дітей уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних вправ, способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на фізичний розвиток, зміцнення здоров’я та формування умінь і навичок володіння різними способами рухової діяльності, здатності виконання вправ основної гімнастики, організуючих вправ, елементів акробатики, вправ корегувальної спрямованості та тих, що пов’язані з незвичним положенням тіла у просторі, ходьбою, бігом, танцювальними кроками, способами лазіння та перелізання, навичкамиволодіння м’ячем та стрибками, розвиток фізичних якостей,формування постави й профілактики плоскостопості.
Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає виховання в учнів ініціативності, активності та відповідальності у процесі рухливих і спортивних ігор за спрощеними правилами; усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій; уміння боротися,здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі ігрової та змагальної діяльності, реалізовувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення, користуватися власними перевагами івизнавати недоліки у тактичних діях у різних видах спорту, планувати та реалізовувати спортивні проекти (турніри, змагання тощо); формування в молодших школярів умінь і навичок виконання естафет.
Частина навчального навантаження з фізичної культури (до 1 години на тиждень) може використовуватися на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність учнів (хореографія, ритміка, плавання тощо), за наявності відповідних умов педагогічних кадрів та навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Організація освітнього процесу в 1 класах
за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом
Шияна Р. Б.

Освітню галузь «Фізкультурна» реалізує навчальний предмет «Фізична культура». Уроки фізичної культури в 1-х класах рекомендуємо спрямовувати на розвиток і удосконалення рухів дітей. З цією метою радимо включати в урок ігри/рухливі ігри та ігрові ситуації. За сприятливих погодних умов уроки фізичної культури доцільно проводити на свіжому повітрі протягом усього навчального року. При цьому необхідно формувати в дітей уміння робити правильний вибір одягу для занять фізичною культурою у різні пори року, що вимагає узгодження особливостей підготовки учнів до уроків фізкультури з батьками. 
Освітнє середовище в початкових класах має бути безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе захищеними та в безпеці. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, зокрема 1-х класів, у закладах загальної середньої освіти встановлено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
В освітньому середовищі Нової української школи є баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем, та видами діяльності, ініційованими самими дітьми. Таке середовище забезпечує можливості дітям робити власний вибір, можливості для розвитку нових та удосконалення наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших. Щоб освітнє середовище заохочувало дітей до самовизначення і сприяло розвитку їхніх спроможностей, необхідно, щоб воно було мобільним, легко трансформувалося для колективної, групової роботи. Крім того, усі навчальні об’єкти, якими безпечно можуть користуватись учні, мають бути доступними дитині, щоб вона мала можливість вільно пересуватися класом для пошуку необхідних навчальних матеріалів. Це забезпечуватиме можливості здійснювати вибір у класі і, відповідно, приймати самостійні рішення щодо навчальної діяльності, усвідомлюючи при цьому наслідки вибору.

ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛИ

Пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я й здоров’я оточуючих як до найвищої соціальної цінності, формування високого рівня здоров’я дітей та учнівської молоді. 
Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи збереження здоров’я та розвитку всіх його складових, використовує комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок, удосконалює фізичну та психологічну підготовку до активної життєдіяльності, формує пріоритети оздоровчої спрямованості фізичних вправ та забезпечує загальний культурний розвиток особистості.
Інваріантна складова Типових навчальних планів, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні і є однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.
Навчання в старшій школі фізичній культурі спрямоване на досягнення загальної мети базової загальної освіти. Адже метою базової загальної середньої освіти є розвиток освіченої особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін та викликів, здатності ідентифікувати себе як важливу і відповідальну складову українського суспільства, яка готова змінювати і відстоювати національні цінності українського народу.
Провідним чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь застосовувати знання в реальних життєвих умовах, під час розв'язку практичних завдань та здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію.
Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу в навчальний процес, на основі ключових компетентностей як результату навчання.
Фізичне виховання сьогодення потребує орієнтації на:
-            вироблення і реалізацію якісно нової, особистісно і компетентісно обґрунтованої основи до підходу збереження і підтримки інтелектуальної та фізичної індивідуальності школярів та молоді на всіх етапах навчання врахуванням особливостей їх рухового і психофізичного розвитку;
-            створення освітнього середовища, яке стимулює фізично рухову активність особистості та її організацію відповідно до вікової та психофізичної специфіки розвитку організму;
-            інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей для додаткових форм фізичного виховання;
-            створення умов і механізмів фізичного виховання для занять різної спрямованості за інтересами;
-            формування стійкості до асоціальних впливів щодо виникнення шкідливих звичок і неадекватних видів поведінки.
Навчально-виховний процес з фізичної культури у 2018/2019 н.р. здійснюється за робочими навчальними планами, що складаються на основі Типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти і затверджуються відповідним органом управління освітою.
Години фізичної культури передбачені усіма варіантами Типових навчальних планів і повинні фінансуватися та використовуватися в повному обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному навантаженні вчителів. У зв’язку з тим, що уроки фізичної культури за своїм змістом і специфікою забезпечують рухову активність учнів і не вимагають надмірного розумового напруження, години їх проведення не враховуються при підрахунку гранично допустимого навантаження учнів. Це дає змогу в кожному класі повноцінно використовувати усі навчальні години варіативної складової Типових навчальних планів, не перевищуючи загального обсягу навчального навантаження (сума інваріантної і варіативної складових). Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури.
Заняття з фізичної культури в навчальних закладах проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо.
Опанування змісту фізичної культури як базового навчального предмета здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
З 2018/2019 навчального року набирає чинності нова навчальна програма «Фізична культура» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407), у якій імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv)..
Навчання – це продукт кількості, можливостей і якості викладання. Якщо вчитель змінить якість викладання, то зможе змінити і результат. Важливо навчати школярів як навчатись, поєднувати нові знання зі старими.
Нова навчальна програма має структуру,  яка є максимально інформативною для вчителя. Дана структура дозволяє вчителю більш об’єктивно оцінити досягнення учня. У програмі чітко висвітлені знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти.
У навчальній програмі виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».
Наскрізні змістові лінії відбивають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів, та є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учнів, що визначають їхню поведінку в життєвих ситуаціях.
Очікувані результати навчальної діяльності учнів перенесені у ліву частину програми, вони є необхідними предметними компетентностями, і в той же час відповідають змістовим наскрізним темам.
Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 10-11 класах учні мають опанувати 2-3 варіативних модулі. На їх опанування відводиться приблизно однакова кількість годин. Не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.
Наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів є критеріями відбору варіативних модулів навчальним закладом. Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням. Результати опитування додаються до протоколу шкільного методичного об’єднання.
За потреби, у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.
У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли рік вивчення модуля не відповідає класу навчання (наприклад у 10-класі вивчається модуль баскетбол, третій рік вивчення), учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.
Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи.
Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. Не допускати на уроках фізичної культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.
Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури.
Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель разом з учнем складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі/учениці додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.
При складанні розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.
Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.
При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах.
Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, оцінюються за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, складання відповідних нормативів, які їм не протипоказані.
У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.
Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці, непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.
При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН України від 01.06.2010 №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010  № 651/17946).
При забезпеченні належного організаційно-методичного проведення уроку, особистісно-зорієнтованого навчання, індивідуально-дозованого навантаження, дотримання дисципліни, стану спортивного обладнання та інвентарю переважна кількість травм може бути попереджена. На уроках фізичної культури, спортивно-масових заходах систематично здійснювати візуальний контроль за самопочуттям учнів, технічним станом спортивного обладнання та інвентарю. Місця для занять з фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою (відкриті спортивні майданчики – переносною аптечкою).
Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено в Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

воскресенье, 17 декабря 2017 г.

"Учитель року-2018" Частина ІІ"Учитель року-2018" Частина ІІ
(конкурсне випробування "Урок")

Вітаю, друзі! 
           Не дарма цей барвистий кубик ілюструє розповідь про другий день Конкурсу. Багатогранний, яскравий, оригінальний, симпатичний, інтригуючий...Чи не так? Для всіх присутніх поява у спортивному залі подібного інвентарю стала навіть не несподіванкою, а загадкою. Не терпілось побачити його призначення і використання у конкурсній роботі. Як і нам (глядачам, журі, вболівальникам, присутнім і "співчуваючим";)) не терпілось побачити перебіг інтригуючих подій цього "барвистого" дня.
         Отже "Урок". Традиційно саме це конкурсне завдання призначене розкрити глибину і вміст педагогічних скарбничок учасників. На підготовку найбільше часу відводиться, для ідей найширший простір і для втілення цих самих ідей часу ціла академічна година. От тільки в якості учнів не свої улюблені діточки, виплекані у безумовно самій кращій і рідній школі міста, а клас який дістався за жеребом. Клас який завдяки кропіткій праці учителів  Тернопільської Української гімназії ім. Івана Франка Волошинської Тетяни Василівни і Кульчицького Андрія Антоновича  готовий втілювати творчий задум кожного учасника конкурсу у цілком матеріальні здобутки. Як представник оргкомітету я отримав лише найкращі враження від умов проведення практичних випробувань. Під особистим керівництвом директора гімназії Крижанівського Анатолія Васильовича у розпорядження конкурсантів і журі були надані приміщення, мультимедійне та аудіо обладнання, найрізноманітніший спортивний інвентар, безпосередній супровід учителів та технічного персоналу і звичайно ж-гімназисти, найважливіші люди цього дня!!!Тому, що жоден творчий задум без їх особистого погодження успіху принести не зміг.
         І ось він - барвистий кубик. Відкривала конкурсний день Анна Румак з учнями І-го гімназійного класу (5 клас звичайної школи). З моєї особистої точки зору Аня не менш оригінальна та багатогранна особистість ніж виготовлений нею власноруч гаджет!!! Ось коротенькі ілюстрації її "Уроку":                                                 
                                                              🔻  ВІДЕО  🔻
        Музичний супровід, яскраве емоційне забарвлення, вправи та ігри які до душі дітям цього віку, використання нестандартного обладнання і власних педагогічних знахідок. Кубики стали наріжним каменем конкурсної роботи молодого, талановитого педагога! Підготовча частина уроку вразила і дітей, і журі.
      Ви запитаєте-а що ж такого у цих кубиках? На кожній стороні кубика зображений малюнок який означає певну вправу. Кидаючи кубики (як у всім знайомій настільній грі у "кості" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_(%D0%B3%D1%80%D0%B0) ) окремі команди отримують завдання. Тобто одночасно кілька груп учнів працюють за власною гнучкою схемою. Цікаво ж?.. Повірте на слово-ДУЖЕ ЦІКАВО! Динаміка, щільність, взаємодія у групах, ігрова та змагальна складові...Маючи кілька наборів подібних кубиків можна вирішувати більшість завдань любого уроку. Але в Ані була лише пара, тому в основній частині діти цілком традиційно повправлялись з баскетбольними м'ячами.
        А традиційні методи занять на конкурсних уроках бажаного успіху не приносять. Принаймі з точки зору журі, кожен член якого сам неодноразово брав участь у подібних конкурсах.
            Но з точки зору юних гімназистів "Урок" Анни Юріївни цілком заслужено отримав визнання і подяку!)) Дякуємо і ми, глядачі, друзі, колеги!
          Другим "до бар'єру" вийшов Віталій Вінніков з уроком футболу для учнів І-го гімназійного класу. Маючи успішний досвід участі у фаховому конкурсі та звання "Учитель-методист" Віталій безумовно претендував на визнання журі.
       "Урок" претендента був побудований на нетрадиційному поєднанні цілком звичних вправ. Елементи футболу чергувались з загальнорозвиваючими вправами, елементи інших спортивних ігор доповнювали вміст конкурсної роботи. 
🔻  ВІДЕО  🔻
         Загалом урок отримав непогані бали в протоколі, но "кубиків" явно не вистачало для претензій на перемогу. І самі строгі судді виразили своє зауваження роботі учителя на фінальному фото (крайня зліва дівчинка). Звісно це не загальна оцінка...Тим не менш.
      Наступний "Урок" дістався Лілії Булич разом з І-им гімназійним класом. Аналізуючи конкурсну роботу Лілії формату допису у блозі буде явно недостатньо. Ситуацію рятує та обставина, що Ліля на сьогоднішній день не припинила участі у Конкурсі і деталі її конкурсної роботи висвітлювати я не маю права. Тому коротенько розповім і ми разом з Вами побажаємо їй успіху в обласному етапі! Так, Ліля перемогла у міському Конкурсі. Більше того, вона перемогла у всіх випробуваннях, продемонструвавши не тільки педагогічну майстерність, а й здатність постійно удосконалюватись, зростати, відточувати свій талант до преміального блиску! Дуже сподіваюсь, що розповім окремо про її здобутки та досягнення. Але трошки пізніше... 
          Ліля обрала тему флорбол для свого уроку. Це новий модуль у варіативній частині навчальної програми і звичайно ж не усі діти мали раніше можливість з ним ознайомитись. ТСШ №3 не перший рік співпрацює з обласною федерацією флорболу і як наслідок сама Ліля успішно займалась цим видом спорту. У 2014р. в складі команди PANTHERS (ПАНТЕРИ) - Школа-ліцей №6 Ліля стала чемпіонкою України у Вищій Лізі  http://sports.te.ua/floorball/5932
        Но сьогодні історію Попелюшки прикрашають не спогади, а ціле намисто спортивних перемог і досягнень на педагогічній ниві. Тому флорбол-лише інструмент у вмілих руках, а не шокуюча колег інновація;))
 🔻  ВІДЕО  🔻
          Уміле поєднання теорії і практики, демонстрації і пояснення, вправляння та ігор дозволили учням, які вперше взяли в руки ключки, отримати задоволення від уроку. Все складне і незнайоме виявилось доступним і зрозумілим.
           Жодного сумніву в успішному використанні власних умінь і педагогічних напрацювань. Браво!
          Четвертим "у ринг" вийшов Сергій Харчук. Напередодні він справив дуже хороше враження у "Практичній роботі" і журі очікувало такого ж цікавого уроку.
        Сергій обрав тему "футбол". Це його вид спорту і цілком виправдано було продемонструвати свої найкращі вміння у конкурсній роботі.
           Різноманітні ігри, цікаві підвідні вправи, хороший контакт з учнями ІІІ-го гімназійного класу сприяли успішній співпраці молодих людей.
        Але Сергій не підготував "знахідок", обмежився якісним матеріалом який прийнято називати традиційним на сьогоднішньому етапі становлення сучасної освіти. Критерії ж оцінювання роботи передбачали використання і нетрадиційних технологій навчання, і нестандартного обладнання, і мультимедії. Лише свистком та м'ячами вразити журі Сергію не вдалось. Но діти віддячили учителю посмішками на фінальному фото.
          А завершував другий конкурсний день Володимир Крутовський. Засновник, капітан і граючий тренер регбійної команди "Терен". Його основною метою на конкурсі була популяризація улюбленого виду спорту в освітньому середовищі міста. Благо, що варіативна частина навчальної програми з цього навчального року містить і такий модуль. І так-РЕГБІ!
         Урок почався з мотивуючого відео, яке демонструвало як особливості і правила регбі, так і кращі взірці виконання технічних елементів. Не дивуйтесь такому положенню учнів. З метою безпеки на уроках мультимедійні та аудіо пристрої  розміщені в суміжному приміщенні тренажерного залу. Це не заважає перегляду матеріалу і не позбавляє робочого простору у спортивному залі.
      Кілька хвилин і в очах учнів V-го гімназійного (9-го шкільного) класу помітна розгубленість. Невже усіх цих фінтів, захватів і падінь кремезних чоловіків з відеоряду зараз навчатимуть у спортивному залі???
       А ці незрозумілі м'ячі, які навіть впіймати непросто-як ними взагалі можна щось грати???
🔻  ВІДЕО  🔻
     Но запропоновані учителем вправи виявились цілком доступними і зрозумілими. Якщо з першого разу і не вдавалось оволодіти впертим м'ячем, що для ознайомлення цілком припустимо, то протягом уроку більшість учнів з новими м'ячами успішно "подружились". А на журі нові атрибути уроку фізкультури справили магічне враження! Впевнене друге місце Володимира і пристойний гандикап перед останнім іспитом.
          На завершення фото тих, хто плідно і самовіддано трудився протягом другого конкурсного дня у спортивному залі Тернопільської Української гімназії.
        Щира подяка шановному журі, конкурсантам, адміністрації і колективу навчального закладу, усім присутнім того дня за чудову атмосферу, високе педагогічне мистецтво, справжню дружбу, розуміння і продуктивну співпрацю! А про все решта я розповім згодом...
Дякую!