пятница, 26 марта 2021 г.


#06 T`mistechko 

підЛокація    Аналітично-діяльнісна

вчителі фізичної культури

    25 березня 2021 року в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного відбувся науково-методичний семінар на тему "Елементи оцінювання практичного заняття з фізичної культури". Захід реалізовано в рамках #06 Освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей.     Учасники семінару отримали можливість не тільки перейняти досвід провідних фахівців дитячо-юнацького баскетболу Файного міста, тренерів ДЮСШ з ігрових видів спорту Юрія КАЧМАРА і Наталії ОСІП, а й відчути себе  "ЕКСПЕРТАМИ" з якості освіти і дати свою ОЦІНКУ майстерності фахівців і вмінням їх вихованців. 
    Протягом заняття вихованці Юрія КАЧМАРА демонстрували не лише спортивну майстерність, а й вміння вчитись, аналізувати і виправляти помилки та добиватись філігранної командної взаємодії у вирішенні складних ігрових ситуацій. І хоч структура спортивного тренування дещо відрізняється від класичного уроку, поважна "комісія" у складі вчителів фізичної культури міських закладів освіти високо оцінили проведення навчального заняття. Були відмічені чіткі цілі окремих розділів заняття спрямовані на формування предметних і ключових компетентностей, високий рівень взаємодії керівника і асистента, організація групових занять і зворотній зв'язок в процесі виконання навчальних завдань. В той же час "ЕКСПЕРТИ" відмітили в окремих випадках недостатнє використання індивідуального підходу і посередню загальну щільність заняття. 

    В процесі обговорення вчителі фізичної культури ділились власним досвідом, напрацюваннями, критеріями оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, використання ІКТ в організації педагогічної діяльності  та навчання на засадах академічної доброчесності. 

    За створення належних умов і всебічне сприянню організації та проведенню очного заходу в нинішніх складних умовах виражаю свою подяку директору ТЗОШ №26 ім. Д. Заплітного Галині НІРОДІ і вчителю фізичної культури  Юрію ЛУКОВИЧУ. 

    Дякую всім учасникам семінару за конструктивну роботу, високу дисципліну, дружню атмосферу і безліч приємних емоцій протягом нашої зустрічі !!!

понедельник, 1 февраля 2021 г.

 

Використання  ЦИФРОВОГО КЕЙСУ

як інструменту самооцінювання ефективності педагогічної діяльності

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

Матеріал для наповнення цифрового кейсу вчителя добираємо й структуруємо за тематичним принципом. Позаяк тематичний розподіл забезпечує інтеграцію різного за напрямами матеріалу й сприяє формуванню цілісного світогляду учнів на основі засобів фізичного виховання. Засобами фізичного  виховання ми вважаємо не лише вправляння, а й здоров’язбережувальні технології, пізнавальні фільми, презентації, спеціальні цифрові додатки (програмне забезпечення), інтереактивні вправи тобто все, що можна використати в роботі з учасниками освітнього процесу. Завдяки обговоренню (прогнозуванню, аналізу, рефлексії тощо) навчальна інформація стає доступнішою для сприймання дітьми. До того ж такий підхід дає змогу підвищити інтерактивністьо світньої роботи, перейти від пояснювально-ілюстративного способу навчання до діяльнісного, за якого кожна дитина постає активним суб’єктом, а не пасивним об'єктом педагогічної дії. Саме робота з інформацією є основною складовою цифрового кейсу вчителя.  Групуємо дібрані матеріали за розділами

Цифровий кейс вчителя ми формуємо з таких розділів:

1. Системоутворювальні і пізнавальні презентації;

2. Аудіо- відео- фотоматеріали, використання інтернет-ресурсів, спеціальних цифрових додатків.

3. Інвентар.

4. Засоби навчання (вправи, ігри, естфети, контроль засвоєння рухових компетенцій, тощо)

5. Інтерактив (інтерактивні вправи й ігри) ;

6. Форми фізичного виховання протягом навчального дня (спортивні свята, фестивалі, змагання в межах означеної теми).

1. Системоутворювальна і пізнавальна  презентація.

Завдання будь-якої презентації — полегшити сприймання й запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів. Тож системоутворювальну презентацію ми створюємо за чітко визначеним алгоритмом, який дає змогу дотримуватися принципів педагогіки емпауерменту. Так, зазвичай вона містить такі елементи: вправи на включення або проблемні ситуації (питання);

аудит - перевірка наявних знань («що я знаю й умію у цьому напрямі»);

асоціативна карта - аналізування зв'язків і взаємозалежностей між різними компонентами теми;

інформаційний блок - висвітлення інформації, якої бракувало для розв'язання проблемної ситуації;

блок на закріплення - виконання вправ, що передбачають застосування отриманої інформації;

поведінковий блок - формування певних намірів («тепер я робитиму так...»).

Залежно від теми, яку вивчаємо, деякі елементи ми можемо додавати чи пропускати.

Пізнавальні презентації ми використовуємо на інформаційному етапі взаємодії, тобто під час ознайомлення учнів з темою. Ці презентації зазвичай містять відповіді на найпоширеніші дитячі запитання до теми. Теоретична інформація (історія виду спорту, місце в сучасній історії, актуалізація завдань спорту, матеріальне забезпечення, техніка безпеки під час занять, тощо) теж може повідомлятись за допомогою  пізнавальних презентацій.

2.  Аудіо- відео- фотоматеріали

Використання прямої і непрямої наочності сприяє формуванню правильного уявного образу на стадії розучування технічних дій, удосконаленню рухових компетенції і розширенню арсеналу елементів техніки та способів взаємодії гравців. Сучасні відеофільми дають можливість ознайомитись з видами спорту нетрадиційними для закладів освіти, вивчити технічні особливості, правила гри, підготувати і провести змагання дотримуючись правил виду спорту і техніки безпеки.

 

корфбол:      https://www.youtube.com/watch?v=lnNSU4kbVvI

 

фрізбі:           https://www.youtube.com/watch?v=iC0u32D_jIs

                       https://www.youtube.com/watch?v=vUrrcWbL92E

                       https://www.youtube.com/watch?v=f2pXUXY6JPs

 

петанк           https://www.youtube.com/watch?v=VdPFyycokH0

 

черлідинг:    https://www.youtube.com/watch?v=8O0NE4Iw2zw

                       https://www.youtube.com/watch?v=zLK3ASK6lFo

тощо…

Аудіоряд допоможе зробити заняття різноманітнішими, цікавішими, більш емоційними, створити атмосферу свята чи релаксації на уроці.

Фотоматеріали можуть демонструвати як кінематичні схеми технічних дій і особливості виконання складних елементів, так і кращі досягнення спортсменів, історичні факти, перспективні проекти та інші відображення мотивуючих подій і видатних персон.

3.  Інвентар

Для організації ефективного і динамічного заняття з фізичної культури чи тренування спортивної секції необхідно не лише достатнє матеріальне забезпечення, а й додатковий інвентар, який допоможе організувати навчальний простір. Фішки, кеглі, стрічки, обручі, скакалки, гімнастичні лави, м’ячі, кубики тощо. Вчитель зобов’язаний до дрібниць продумувати і розміщати необхідний комплект інвентарю  в спортивному приміщенні чи на майданчику. Організація учнів до правильного і своєчасного використання інвентарю, його збереження і дотримання техніки безпеки на заняттях-теж вимагає попереднього планування дій.

4.  Інтерактив

При застосуванні інтерактивних методів змінюється роль учнів. їхня активність збільшується над активністю учителя, завдання якого створити умови для ініціативної учнівської роботи. Мотивації учнів до навчання стають внутрішніми, стають інтересом самого учня. Крім того, суттєво підвищується роль особистості педагога, його авторитету. Учитель більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор. В процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому інтерактивні технології є найбільш сприятливими щодо формування в учнів життєво актуальних умінь і навичок, вироблення особистих цінностей, створення атмосфери співробітництва, творчої взаємодії в процесі різних форм навчання.

Формуємо до кожної теми добірку інтерактивних матеріалів, як-от інтерактивні ігри й вправи «Роби як ми, роби краще нас», «Незавершена вправа», «Мозаїка» тощо…

 

5.  Форми фізичного виховання протягом навчального дня (спортивні свята, фестивалі, змагання в межах означеної теми).

 

      1. Гімнастика перед заняттями.

 

2. Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи.

Завдання цих двох форм однакові:

-          Повернути втомленій дитині працездатність, увагу;

-          Зняти м’язове і розумове напруження;

Попередити порушення постави;

 

3. Години здоров’я.

 

4. Позакласні заходи.

4.1. Фізкультурно - оздоровчі заходи (некласифікаційні змагання, веселі старти, квести, тематичні флешмоби, батли, тощо)

4.2. Тематичні спортивні вечори (наприклад присвячені: Міжнародному дню спорту , Дню фізичної культури і спорту України (друга субота вересня), тощо )

4.3. Дні здоров’я або спорту ( «Олімпійський  урок», «Олімпійський тиждень» тощо)

 а.  Це комплексні заходи потребують координації зусиль більшості вчителів – предметників, батьків і громадських організацій.

b. Проводяться у природних умовах складом усієї школи і насичені елементами фізичного та естетичного виховання.

с.  У цих заходах  об’єднуються майже всі форми фізичного виховання . Для їх проведення необхідно заздалегідь підготувати фізкультурний актив із учнів, учителів, батьків і громадськості. Звільнення учнів від навчальних занять, а точніше перенесення занять  у природні умови в ході проведення днів здоров’я, ефективно впливає на зміцнення фізичного стану школярів і вчителів , підвищує їх працездатність, їхній інтерес до навчання і сприяє виробленню звички вести розумний спосіб життя.


 

Джерела:

1.  https://vseosvita.ua/library/metodi-interaktivnogo-navcanna-na-urokah-fizicnoi-kulturi-115033.html


2.   https://vseosvita.ua/library/cifrovij-kejs-vcitela-ak-sucasna-innovacijna-tehnologia-v-osvitnomu-seredovisi-77825.html

четверг, 17 декабря 2020 г.

 матеріали вебінару

БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ: що потрібно знати

17.12.2020р.

 
 Від соціальних мереж – до онлайн-банкінгу: сьогодні Інтернет проник у наше життя і діяльність. Окрім комп’ютерів та ноутбуків, ми підключаємо до Інтернету все – мобільні телефони, планшети, телевізори й багато інших портативних пристроїв. Саме тому дуже важливо знати якомога більше про безпеку у Всесвітній мережі. Необхідно віднайти правильні способи захисту нашого приватного життя, коли ми перебуваємо онлайн.

Багато хто думає, що безпека в Інтернеті – це ілюзія, і бути захищеним зараз неможливо, адже веб-сайти збирають конфіденційну інформацію так тонко, що ми навіть не знаємо що саме їм відомо. Це, можливо, й так, але ця невпевненість – ще одна причина, щоб зберегти свою приватність та уникнути витоку персональних даних в Інтернет.

Чи є щось, що ми можемо зробити, аби бути більш захищеним коли займаємося серфінгом в Інтернеті, крім того, що не показувати свої паролі, або не надавати забагато особистої інформації?

Наведу декілька непоганих способів, які можна використовувати для збереження вашої персональної інформації.

Вводити інформацію з платіжних карток чи паролі від них можна лише на сайтах зі значком «замочка» в адресному рядку. Таке з’єднання вважається захищеним, а ваші дані не потраплять до рук сторонніх осіб.

ПЕРЕВІРКА САЙТІВ

Наполегливо рекомендую не вводити персональну інформацію (логін, пароль, номер телефону чи платіжної карти) на запити неперевірених сайтів. Такі дані можна надавати лише тим ресурсам, які вже пройшли вашу перевірку, або відомим мережам (наприклад, Google, Facebook, Rozetka, ваші блоги на інформаційних ресурсах тощо).

І ще – обов’язково перевіряйте назву сайту в адресному рядку браузера (www.google.com.ua а не www.goolge.com.ua).Наявність на сторінці сайту помилок у тексті, велика кількість сторонніх посилань і рекламного контенту, неактуальна інформація, сумнівний зовнішній вигляд мають насторожувати користувача.

Переконайтесь в безпечності з’єднання (домен сторiнки безпечного сайту має починатися  з  https:\\ , а не з http:\\).

Різниця між HTTP та HTTPS

Переконайтесь в безпечності з’єднання (домен сторiнки безпечного сайту має починатися  з  https:\\ , а не з http:\\). 

HTTP (з англ. HyperText Transfer Protocol — протокол передачі гіпертексту) — це прикладний протокол передачі даних у мережі. Наразі його використовують для отримання інформації з веб-сайтів. Протокол HTTP заснований на використанні технології «клієнт-сервер»: клієнт, що відправляє запит, є ініціатором з’єднання; сервер, який отримує запит, виконує його і відправляє клієнту результат.

HTTPS (з англ. HyperText Transfer Protocol Secure — безпечний протокол передачі гіпертексту) — це розширення протоколу HTTP, що підтримує шифрування за допомогою криптографічних протоколів SSL и TLS.

Чим відрізняються HTTP від HTTPS

HTTPS не є окремим протоколом передачі даних, а являє собою розширення протоколу HTTP з надбудовою шифрування;

Дані, що передаються за протоколом HTTP, не захищені, а HTTPS забезпечує конфіденційність інформації за допомогою шифрування;

ФІШИНГ – ВИЛОВЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Останнім часом став популярним такий різновид шахрайства як фішинг. Мета фішингу – отримання доступу до конфіденційної інформації користувача (логінів, паролів, даних платіжних карток). Фішингові повідомлення, зазвичай, приходять на електронну пошту і спонукають до негайних дій, не залишаючи часу на роздуми. Шахрайські повідомлення найчастіше надходять від імені відомих брендів, знайомих, друзів чи банків та впливають на емоційне сприйняття інформації. Вони можуть:

– викликати тривогу за стан своїх банківських рахунків;

–обіцяти грошові вигоди з докладанням мінімальних зусиль (лотереї, повідомлення про можливий неочікуваний спадок тощо);

– пропонувати фінансові угоди з неймовірно вигідними умовами;

– закликати до пожертв після новин про стихійні лиха чи ще щось або ж звертатися до вашого милосердя, пропонуючи допомогти хворим дітям.

Фішинг може використовувати не лише розсилку листів на електронні адреси, але й онлайн-оголошення, результати пошукових систем, імітацію «випливаючих» вікон із системними повідомленнями, смс-повідомлення розповсюдження інформації у соціальних мережах. Не реагуйте на подібні оголошення. Перевірте їх. Задля простої і швидкої перевірки – рідним чи друзям можна зателефонувати, благодійні фонди чи банки мають офіційні контакти, через які можна уточнити будь-яку інформацію, а якщо листи від незнайомих вам осіб чи джерел – просто ігнорувати їх.

УВАГА! ПАРОЛЬ!

Безпечний пароль – це перша гарантія того, що ваша особиста інформація перебуває під надійним «замком».  

Пароль має бути складним (букви й цифри, великі й малі, не менше ніж 8 символів). Паролі до різних ресурсів мають бути різними. Пароль не має містити особистих даних (наприклад, прізвище чи дату народження). Паролі до важливих ресурсів (електронна пошта, сторінка в соціальній мережі) потрібно змінювати хоча б раз у 3 місяці. Якщо ж у вас багато паролів до різних ресурсів записуйте їх або використовуйте програми зберігання паролів Для надійнішого захисту використовуйте двохфакторну автентифікацію, де це можливо!

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Найкращим захистом від вірусів є не антивірусний захист, а своєчасне оновлення програмного забезпечення. Адже його розробники слідкують за можливими загрозами і намагаються захистити свої продукти нововведеннями. Тому, коли ваш пристрій пропонує вам оновлення – не ігноруйте це! Регулярне оновлення програмного забезпечення - базове правило кібербезпеки. За даними розробника антивірусних програм компанії ESET, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз із метою їх подальшого блокування.     Розробники операційних систем, браузерів та іншого програмного забезпечення,таких як  як антивіруси, системи керування базами даних, офісні пакети програм регулярно випускають оновлення, які закривають виявлені вразливості. Використовуйте автоматичне оновлення. Якщо це не можливо, регулярно вручну оновлюйте програмне забезпечення, завантажуючи оновлення з офіційних сайтів.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Whatsapp, Messenger, Telegram… Цей список можна продовжувати ще довго, адже кожного дня на ринок інтернет-новинок виходить сотні нових програм, спрямованих на забезпечення віртуальної соціалізації. Як користувачі, всі ми знаємо переваги соціальних мереж. Давайте ж поговоримо про недоліки та підводне каміння наших, з першого погляду, безпечних дій віртуального життя.

Із розквітом суспільства в рамках інформаційного розвитку в інтернет-просторі кожен з нас зареєстрований хоча б в одній соцмережі. Ми спілкуємось та маємо можливість надсилати миттєві повідомлення у будь-яку точку світу, проглядаємо стрічки новин, пишемо пости, публікуємо особисті фотографії. Попри те, що більшість соцмереж стоять на варті захисту персональних даних своїх користувачів, існує також інформація, яка, завдяки всезагальному доступу, може стати гарною наживою для скоєння кіберзлочинів. А тому захист особистих даних в умовах сучасного інформаційного життя являється чи не найважливішим аспектом у задоволенні безпечного використання усіх можливостей нинішніх технологій.   

Закон України «Про Захист персональних даних» дає наступне визначення основному поняттю: «Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована».  

ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ У СЕБЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

У законодавстві України так називають будь-яку інформацію, яка допомагає визначити особистість користувача. Тобто персональними даними може бути:

ім’я та прізвище,

дата та місце народження,

сімейний стан,

паспортні дані,

професія тощо.

Разом із тим, паролі та аккаунти не являються персональними даними, адже не несуть ніякої конкретної інформації про особу. Але можуть бути використані у скоєнні віртуальних злочинів. Такі дані можуть ставати загальнодоступними тільки зі згоди користувача та видалені при першому їх проханні. Наразі,  із розвитком інформаційного життя, рамки персональних даних в інтернеті та в реальному житті стали майже невидимими. Проте не для всіх користувачів така небезпечна тенденція помітна.

Аспірант кафедри інформаційної політики та технологій та експерт Служби безпеки України, Тетяна Обухівська зазначає: «Прогрес у галузі інформаційних технологій, зокрема у сфері розробки та впровадження програмного забезпечення, активність у формуванні баз персональних даних надзвичайно загострили проблему захисту приватного життя фізичних осіб та захисту інших основних прав і свобод людини.»

На жаль, сучасна тенденція показує, що користувачі досить недбало ставляться до безпеки особистої інформації. А тому у мережі з’являється дедалі більше справ, пов’язаних із використанням даних певної фізичної чи юридичної особи або ж установи, дедалі більше жертв кіберзлочинів звертаються до правових установ. Тенденція інтернет-шахрайства зростає з кожним днем. І якщо державні та приватні установи беруть за негласне правило забезпечувати захист своїх реєстрів, то конфіденційність в мережі та захист даних фізичної особи лежить виключно на ній самій.  

Тож як вберегти себе від інтернет-злочинців та не стати жертвою хитрих схем шахраїв?

Давайте розглянемо декілька основних та досить простих правил, завдяки яким ми з вами, як звичайні користувачі, зможемо уберегти себе від участі у якості жертви як інтерент-простору, так і реального життя.

1. Дата народження  

Дата народження – така ж важлива одиниця інформації, як і адреса домашнього проживання чи ім’я. Завдяки ній злочинці можуть легко зламати особистий аккаунт чи банківський рахунок. Особливо, беручи до уваги кількість людей, які використовують дату свого народження  у якості пароля до банківської картки. Такі незаконні махінації розквітають щодня.

2. Геолокації  

Напевно, кожен з вас помічав, що інколи під час постингу фотографій географічне місце розташування ставиться автоматично. Це спричинено тим, що у налаштуваннях соцмереж ця графа досить часто заповнюються за умовчанням. А тому хто завгодно і з будь-якими намірами може дізнатися, де ви відпочиваєте, де живете та де буваєте. Експерти радять видаляти геолокації з ваших особистих постів задля забезпечення власного захисту.

3. Номер телефону

Прикріпляти до свого персонального, а тим паче до бізнес-аккаунту, мобільний номер телефону – звичайна практика, досить зручна та розповсюджена. Проте, незважаючи на практичність такої функції, варто пам’ятати про підводне каміння. У найкращому випадку у вас з’явиться таємний прихильник, який залишатиме десятки повідомлень або ж підлітки, які телефонуватимуть аби розважитись. У гіршому ж випадку номер телефону може посприяти злому персональної сторінки для використання облікового запису.

4. Доступ додатків до ваших даних  

            Кожен із завантажених на телефон додатків запитує доступ до персональних даних. Користувачі IOS та Android можуть власноруч перевірити до якої саме інформації мають доступ завантажені додатки та ігри. У разі знайдених запитів, які викликають у вас підозри – одразу відмикайте їх у налаштуваннях.

5. VPN з публічним Wi–Fi доступом

Якщо ви працюєте за ноутбуком у кав’ярнях чи інших суспільних місцях з Wi-Fi, радимо користуватися VPN-сервісом. Адже навіть доступ до паролю не гарантуватиме безпеку ваших даних. Завдяки ж сервісу, трафік буде перенаправлено на власний сервер, а користувач для з’єднання отримає вже шифровану адресу, яку кібершахраї не зможуть відслідкувати.

 6. Фото з документами, авіабілетами та кредитками

Досить популярною помилкою користувачів соцмереж являються пости, в яких вони діляться своїми радісними подіями:

– фотографіями посадкових талонів в аеропорту (#нарешті у відпустку);

– новою гарненькою кредиткою (#яка красуня);

– зміною прізвища в паспорті (#новий документ після одруження);

– отримання диплому чи водійських прав (#я зробив це).

    Але не варто бути безрозсудними. Штрихкод вашого посадкового талону – унікальний і може використовуватися для пошуку особистої інформації, яку ви надали авіакомпанії. Фотографії документів – це у будь-якому випадку погана ідея, на кшталт зеленого світла інтернет-шахраям.

7. Пости про ваші плани

    Якщо ви вирішили поділитись з друзями своїми грандіозними планами на вихідні, пам’ятайте, що це гачок для планування вдалого пограбування (згадайте і про геолокації, які підкажуть адресу дому).

    Окрім того, пограбованим  під час подорожі туристам,  можуть відмовити у страховій компенсації у разі, якщо клієнти поділилися своїми планами на сторінках соціальних мереж.

8. Багато друзів

Як показує практика, профілі, у яких багато друзів піддаються кібершахрайствам частіше, аніж профілі, у яких їх мало. Більш того, психологи радять видаляти усіх користувачів, з якими ви не спілкуєтесь, аби приділяти більше уваги тим, з котрими хочете підтримувати здорові відносини. 

І, наостанок…

Як висновок можна додати:

видаляйте все, чим не захотіли би ділитися з незнайомцем. наступного разу, коли захочете запостити щось у себе на сторінці,

поміркуйте, чи не зможе дана інформація бути використана проти вас.

пам’ятайте, що будь-яка інформація, яку ви власноруч оприлюднили у себе на сторінці, автоматично стає загальнодоступною.

Безперечно, не слід впадати в паніку та видалятися з усіх соцмереж, але вищезазначені поради можуть захистити вас від непередбаченних випадків. Користуємося сучасними технологічними можливостями правильно.

ЯК ВБЕРЕГТИСЬ ВІД ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЇВ

1. Встановіть надійний антивірус. Сучасні антивіруси мають комплексну дію і захищають ваш комп’ютер від багатьох “хвороб”, які можуть сильно нашкодити і роботі вашого ПК, і усім файлам, що є на ньому.

2. Не варто переходити за посиланням від невідомого адресата, особливо, коли мова йдеться про якусь дуже вигідну пропозицію.

3. Відвідуйте безпечні сайти. Усі пошукові системи ідентифікують небезпечні та попереджають про це.

4. Варто робити резервні копії важливої для вас інформації. Таким чином ви перестраховуєтесь і у разі неприємностей зможете відновити ваші дані.

5. Робіть покупки тільки в перевірених інтернет-магазинах. Перш ніж залишити контакти та фінансові реквізити, перегляньте відгуки про магазин.

6. Оновлюйте програми та операційну систему регулярно. Методи злому постійно удосконалюються, як і методи захисту. Тому якщо виробники випустили нову версію додатку чи програми, слід встановити оновлення.

    Дотримуючись цих простих рекомендацій, Ви можете забезпечити собі досить високий рівень безпеки в мережі та уникнути різних видів ошуканства.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА:

https://times.zt.ua/lajfxak-osnovni-vydy-shaxrajstv/

https://times.zt.ua/lajfxak-khytroshhi-yaki-zaxystyat-vid-shakhraiv/

https://www.unian.ua/science/kiberbezpeka-poradi-yak-posiliti-zahist-

internetu-rechey-novini-11172062.html

https://pon.org.ua/novyny/5427-bezpeka-v-nternet-scho-potrbno-znati.html

https://rpr.org.ua/news/personal-ni-dani-onlayn-problemy-rehuliuvannia-ta-perspektyvy-zakhystu/понедельник, 26 октября 2020 г.

Т'mistechko #05

22.10.2020 в рамках роботи комплексного Tрансфер-містечка №5 на майданчиках ТСШ №3 відбулось заняття вчителів фізичної культури в організаційно-діяльнісній підлокації на тему:

 "Сучасні форми рухової активності як індикатори якості навчання учня".Учасники розглядали варіанти оцінки власних здібностей та визначали потребу удосконалення вмінь і навичок, виконуючи практичні завдання, що містять нетрадиційні, малознайомі види рухової активності. 


В ході роботи визначено, що на етапі самооцінювання і самоаналізу сучасні форми рухової активності можуть служити якісними показниками дефіциту вмінь вчителя фізичної культури. Учасники заходу виражають подяку за гостинність і безцінний досвід кафедрі фізичної культури Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №3 з поглибленим вивченням іноземних мов:

Бенцалу Любомиру,

Булич Лілії,

Стасюку Андрію

 Романишин Юлії. 

среда, 16 сентября 2020 г.

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2020-2021 навчальному році

 

Фізична культура

Гуманізація вітчизняної освіти в умовах перспективної євроінтеграції,

здійснюваних в Україні соціально-економічних реформ висуває як пріоритетне завдання виховання життєздатної особистості, зорієнтованої на кращі світові та європейські цінності, основоположними з яких є життя людини, праця, здоров’я, культурні й національні традиції тощо.

Здоров’я дитини - це стан її повного фізичного, душевного та соціального

благополуччя. Саме тому питання збереження і зміцнення здоров’я дитини належить до стратегічних завдань суспільства.

Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи

збереження здоров’я та розвитку всіх його складових, використовує

комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок, удосконалює фізичну та психологічну підготовку до активної життєдіяльності, формує пріоритети оздоровчої спрямованості фізичних вправ та забезпечує загальний культурний розвиток особистості.

Мета фізичної культури реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

- формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті

людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

- розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво

необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

- розширення функціональних можливостей організму дитини через

цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

- формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як

одного з головних чинників здорового способу життя;

- формування практичних навичок для самостійних занять фізичними

вправами та проведення активного відпочинку;

- формування високих моральних якостей.

Внесок навчального предмета  у формування ключових компетентностей:

1. Розв’язувати проблемні завдання у сфері фізичної культури і спорту;

досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; розробляти

індивідуальні оздоровчі програми з урахуванням власних можливостей, мотивів та потреб; шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у сфері фізичної культури та спорту.

2. Правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися в різних ситуаціях під час занять фізичною культурою і спортом українською мовою, за допомогою спілкування розв’язувати конфлікти, популяризувати ідеї фізичної культури і спорту мовними засобами.

3. Використовувати математичні методи під час занять фізичною культурою, для створення індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм, здійснення самооцінювання власного фізичного стану, вести рахунок при проведенні змагань у різних видах спорту, здійснювати підрахунок та аналізувати частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень, розраховувати зусилля для досягнення мети, аналізуючи швидкість, відстань, траєкторію, тощо.

 4. Організовувати та здійснювати туристичні мандрівки; застосовувати інноваційні технології для покращення здоров’я; виконувати різні фізичні

вправи в умовах природного середовища, використовувати сили природи в процесі занять із фізичної культури.

 5.  Свідомо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших; організувати гру чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-спортивної діяльності.

Зазначимо, що Інваріантна складова Типових освітніх програм, до якої

входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні і є однаковою для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності. Цими програмами для закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено:

• 5-9 класи - 3 год;

• 10 клас - 3 год;

• 11 клас - 3 год.

Профільний рівень:

• 10 клас - 6 год;

• 11 клас - 6 год.

Години фізичної культури передбачені усіма варіантами Типових освітніх програм закладів і мають фінансуватися та використовуватися в повному обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному

навантаженні вчителів. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне

співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури. Під час складання розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі. Заняття з фізичної культури в закладах освіти проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо.

         Опанування змісту фізичної культури як базового навчального предмета здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Навчальні програми з фізичної культури для 5-9 та 10-11 класів побудовані за модульною системою і містять інваріантну (обов’язкову) (теоретико - методичні знання та загальна фізична підготовка) та варіативну складову яка складається з модулів. У зв’язку зі збільшенням кількості годин на викладання навчального предмета в 11 класі рекомендується збільшити кількість модулів для опанування учнями до 4.

Критеріями відбору варіативних модулів у навчальних програмах 5-9 та 10-11 класи є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим опитуванням. Перед початком навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. На їх опанування відводиться приблизно однакова кількість годин. Не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Сучасні стандарти освіти вимагають застосування компетентнісного підходу у навчанні, що передбачає використання навчальних засобів, які б виконували не тільки інформаційну, а й мотиваційну та розвивальну функції. З метою забезпечення мотивації уроки повинні бути різноманітними, насиченими, цікавими, нестандартними за формами організації навчання. Саме через компетентнісний підхід на уроках та у позаурочний час відбувається засвоєння основних умінь і навичок, що дає змогу забезпечити зростання показників фізичного розвитку, рухової підготовленості учнів. Успішне запровадження компетентнісного підходу у процесі планування уроків фізичної культуриздійснюється через різноманітні форми організації роботи з учнями.

 

Нині сучасні навчальні заклади шукають гнучкі форми організації навчання; урок не може лишатися незмінним, і шляхи його удосконалення дуже різноманітні. Нестандартні за формою, організацією та методикою проведення уроки більше подобаються учням.

     Сучасний урок - це перш за все урок, на якому створюються реальні умови для інтелектуального, соціального, морального ставлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.

Уроки фізичної культури дуже часто називають уроками здоров’я. Це найефективніший спосіб загартування організму учнів, укріплення здоров’я, підвищення працездатності, вироблення вольових і фізичних якостей - всього, що так необхідно сьогодні учням, що якнайкраще сприяє підготовці їх до життя.

Сучасний урок фізичної культури вимагає:

- застосування елементів інноваційних методів навчання;

- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості;

- формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;

- використання диференційованого підходу до організації навчально - виховного процесу з урахування індивідуальних особливостей здоров’я і фізичної підготовки учнів.

 

Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання. Безперечно, основною формою роботи вчителя щодо залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом є УРОК фізичної культури.

Під час уроку можна використовувати такі сучасні форми.

Освітні технології:

- групової навчальної діяльності учнів;

- дрібногрупової навчальної діяльності;

- колового тренування;

- парні форми;

Виховні технології:

- технологія колективного творчого виховання;

- педагогічна технологія «Створення ситуації успіху».

Також можна застосовувати інтерактивні методи навчання і виховання:

- займи позицію;

- навчаючи учусь.

Ці освітні технології та інтерактивні методи навчання сприятимуть кращому розумінню учнями навчального матеріалу, підвищенню рівня знань з предмета «Фізична культура», а також бажання учнів поліпшувати свої спортивні досягнення. Якщо кожен свій крок учитель звірятиме за єдиним орієнтиром: чи добре учням, чи корисна для них його робота, чи полегшує він життя своїм вихованцям чи, навпаки, ускладнює. Піклування про зміцнення здоров'я дітей - справа великої державної ваги. Вся повнота відповідальності за гармонійне виховання підростаючого покоління лягає на сім'ю і вчителів. Від того, як ставляться до фізичного виховання батьки і заклад освіти, багато в чому залежить і відношення до цього предмета дітей.

При оцінюванні необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів: рівень його здоров’я, розвитку фізичних якостей, морфологічна будова тіла, зріст, маса тощо, його старанність, ставлення до уроку, бажання чи не бажання займатися. 

Учитель фізичної культури має чітко усвідомлювати, що його першочергове завдання - всебічна фізкультурна освіта учнів. А робота, пов’язана з фізичним навантаженням, над удосконаленням рухових якостей та організму в цілому — це глибоко особистісна, індивідуальна діяльність, що торкається внутрішніх, глибинних фізіологічних і психічних процесів особистості. Тому її треба проводити дуже обережно, із знанням справи, без будь якого тиску, за спільної згоди і зацікавленості учнів і вчителя, розумінням й прийняттям учнями як мети діяльності, так і засобів її досягнення. Доти, поки учні не зрозуміють і не побажають на основі набутих знань займатися фізичною культурою з метою самовдосконалення, самоствердження, зміцнення здоров’я. Треба робити все, аби вони полюбили, сприйняли і захотіли займатися фізичною культурою як грою, корисним відпочинком, приємним проведенням вільного часу.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 №2 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи. Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. Не допускати на уроках фізичної культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для учнів, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно- оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель разом з учнем складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі/учениці додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями. Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці, непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності. Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє навчання в закладах освіти іншого типу (спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних видів спорту (легка атлетика, гімнастика та ін.) у позашкільних закладах.

Під час проведення занять із фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН від 01.06.2010 №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2010 за №651/17946).

На уроках фізичної культури, спортивно-масових заходах систематично

здійснювати візуальний контроль за самопочуттям учнів, технічним станом спортивного обладнання та інвентарю. При забезпеченні належного організаційно-методичного проведення уроку, особистісно-зорієнтованого навчання, індивідуально-дозованого навантаження, дотримання дисципліни, стану спортивного обладнання та інвентарю переважна кількість травм може бути попереджена. Місця для занять з фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою (відкриті спортивні майданчики - переносною аптечкою). Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 6 розділу ІV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (далі - Положення), затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, учитель є відповідальним за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу; забезпечує проведення освітнього процесу, що регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Відповідно до пункту 1 Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666, (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06. 2017 за № 779/30647), Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140), Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом МОН від 01.06.2010 №2 521, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.08.2010 за № 51/17946, керівник закладу, ураховуючи його специфіку та вимоги безпеки, затверджує посадові інструкції, інструкції з охорони праці для педагогічних працівників (у т.ч. вчителя фізичної культури). Ці інструкції обов'язково містять блок питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також заходи, що вживаються до педагогічних працівників, які порушили зазначені інструкції.